Výroboa cisternových vozidiel, oceľových konštrukcií, autorizovaný servis AG, servis cisternových vozidiel a čerpacích staníc


 

 

Montservis, s.r.o., Kasárenská 8, 911 05 Trenčín, Slovenská republika
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 34630/R, IČO: 36 396 711, IČ DPH: SK2020105538Zaoberáme sa:
  • Výrobou cisternových prepravníkov
  • Výrobou oceľových konštrukcií
  • Technológiou stáčania pohonných hmôtPoskytujeme:
  • Servis cisternových vozidiel
  • Dodávku, montáž a overovanie prietokových meradiel