Výroboa cisternových vozidiel, oceľových konštrukcií, predaj olejov, autorizovaný sevis LAND ROVER a LAG, servis cisternových vozidiel a čerpacích staníc


 
 

voj_iveco1.jpg

voj_iveco2.jpg
Avia CV7

Dĺžka: 6 150 mm Hmotnosť celková: 11 990 kg
Výška: 2 390 mm Hmotnosť pohotovostná: 5 200 kg
Šírka: 2 330 mm Hmotnosť užitočná: 6 790 kg
Plnenie: 6,9 m3 Meracia jednotka: HEFA s odlučovačom a filtrom
    Maximálny prietok: 100 l/min


 • Vozidlo je určené na prepravu pohonných hmôt po verejných komunikáciách
 • Použitá technológia výdaja pohonných hmôt umožňuje meraný malo výdaj dvoma rôznymi výdajnými pištoľami, nemeraný výdaj cez hadicu, plnenie z cudzieho zdroja cez poklop nádrže, spodné plnenie nádrže z cudzieho zdroja, elektronické i pneumatické snímania max. hladiny v nádrži
 • Podvozok AVIA D 120 N
 • Nadstavba oceľová jednokomorová nádrž s vlnolamom o geometrickom objeme 6,9 m3
 • Vozidlo vyhovuje reštruktualizovanej dohode ADR
     voj_iveco2.jpg     voj_iveco2.jpg     voj_iveco2.jpg


avia1.jpg

avia2.jpg
Avia CAN 04

avia-info.jpg

 • Vozidlo je určené na prepravu tekutých kvapalín a pohonných hmôt na verejných komunikáciách
 • Použitá technológia umožňuje malovýdaj prepravovanej
 • kvapaliny otvorenou vetvou cez výdajné pištole DN 25 a DN 32
 • Podvozok: Avia 31 K
 • Nadstavba: oceľová jednokomorová vlnolamom nádrž o geometrickom objeme 3 m3
 • Vozidlo je schválené pre prevádzku na verejných komunikáciách a vyhovuje Medzinárodnej dohode o preprave nebezpečných vecí ADR
tatra1.jpg

tatra2.jpg
Tatra T815 CAS 11

tatra-info.jpg

 • Vozidlo je určené na prepravu tekutých kvapalín a pohonných hmôt na verejných komunikáciach a v ťažkom teréne
 • Použitá technológia dovoľuje sanie a výtlak prepr. kvapaliny vlastným podtlakovým čerpadlom (výveva) cez hadicu DN 80. Na objednávku je možné vybaviť vozidlo meracím zariadením na výdaj prepravovanej hmoty a malovýdajom s pištoľou DN 40
 • Podvozok: Tatra T 815 P 11/13 6x6
 • Nadstavba: oceľová jednokomorová tlaková nádrž o geometrickom objeme 11 m3
 • Vozidlo je schválené pre prevádzku na verejných komunikáciach a vyhovuje Medzinárodnej dohode o preprave nebezpečných vecí ADRman1

man2
Man NCA 6

Dĺžka: 6 151 mm Hmotnosť celková: 11 990 kg
Výška: 2 553 mm Hmotnosť pohotovostná: 5 990 kg
Šírka: 2 319 mm Hmotnosť užitočná: 6 000 kg
Plnenie: 5,8 m3 Meracia jednotka: HAAR Precima 500 with EKT
    Maximálny prietok: 500 l/min


 • Vozidlo je určené na prepravu tekutých kvapalín a pohonných hmôt na verejných komunikáciach
 • Použitá technológia výdaja pohonných hmôt umožňuje meraný malovýdaj otvorenou vetvou plniacou pištoľou, meraný veľkovýdaj cez hadicu, plnenie vozidla z cudzieho zdroja vlastným čerpadlom, plnenie z cudzieho zdroja cez poklop, spodné plnenie z cudzieho zdroja
 • Podvozok MAN M 2000 12.240 4 x 2 BL
 • Nadstavba oceľová jednokomorová nádrž s vlnolamom o geometrickom objeme 5,8 m3
 • Vozidlo je schválené pre prevádzku na verejných komunikáciách a vyhovuje medzinárodnej dohode o preprave nebezpečných vecí ADRman_ncs7.jpg
Man NCS 7

man_ncs-info.jpg

 • Vozidlo je určené na prepravu vody a podllimitného množstva PHM
 • Použitá technológia výdaja pohonných hmôt umožňuje meraný malovýdaj otvorenou vetvou plniacou pištoľou
 • Technológia na vodu umožňuje postrek komunikácií cez rampu, polievanie, cez hadicu, plnenie cisterny vrchom cez poklop alebo vlastným čerpadlom
 • Nadstavba: laminátová jednokomorová nádrž na vodu s vlnolamom o geometrickom objeme 7 m3, oceľová nádrž na PHM o objeme 0,8 m3
 • Vozidlo je schválené pre prevádzku na verejných komunikáciach
iveco_nca3_1.jpg

iveco_nca3_2.jpg
Iveco NCA 3

Dĺžka: 5 905 mm Hmotnosť celková: 6 500 kg
Výška: 2 350 mm Hmotnosť pohotovostná: 3 300 kg
Šírka: 2 160 mm Hmotnosť užitočná: 3 200 kg
Plnenie: 2,8 m3 Meracia jednotka: ADAST, monoblok Bennet
    Maximálny prietok: 100 l/min


 • Vozidlo je určené na prepravu tekutých kvapalín a pohonných hmôt na verejných komunikáciach
 • Použitá technológia výdaja pohonných hmôt umožňuje meraný malovýdaj otvorenou vetvou plniacou pištoľou
 • Podvozok IVECO 65C15
 • Nadstavba oceľová jednokomorová nádrž s vlnolamom o geometrickom objeme 2,8 m3
 • Vozidlo je schválené pre prevádzku na verejných komunikáciách a vyhovuje medzinárodnej dohode o preprave nebezpečných vecí ADR
iveco_nca4_1.jpg

iveco_nca4_2.jpg
Iveco Tector 4x4 NCA 4

Dĺžka: 5 905 mm Hmotnosť celková: 10 200 kg
Výška: 2 350 mm Hmotnosť pohotovostná: 6 600 kg
Šírka: 2 160 mm Hmotnosť užitočná: 3 600 kg
Plnenie: 3,9 m3 Meracia jednotka: HEFA M 501.50, Haar FP65
    Maximálny prietok: 450 l/min


 • Vozidlo je určené na prepravu tekutých kvapalín a pohonných hmôt na verejných komunikáciach a v ťažkom teréne
 • Použitá technológia výdaja pohonných hmôt umožňuje meraný malovýdaj otvorenou vetvou plniacou pištoľou, resp. hadicou DN 50
 • Podvozok IVECO 100 E18 4x4
 • Nadstavba oceľová jedno alebo dvojkomorová nádrž s vlnolamom o geometrickom objeme 3,9 m3
 • Vozidlo je schválené pre prevádzku na verejných komunikáciách a vyhovuje medzinárodnej dohode o preprave nebezpečných vecí ADR
man_nca5_1.jpg

man_nca5_2.jpg
Man NCA 5

Dĺžka: 5 735 mm Hmotnosť celková: 11 990 kg
Výška: 2 543 mm Hmotnosť pohotovostná: 5 630 kg
Šírka: 2 295 mm Hmotnosť užitočná: 5 960 kg
Plnenie: 5 m3 Meracia jednotka: HEFA s odlučovačom a filtrom
    Maximálny prietok: 480 l/min


 • Vozidlo je určené na prepravu tekutých kvapalín a pohonných hmôt po verejných komunikáciách
 • Použitá technológia výdaja pohonných hmôt umožňuje meraný malo výdaj výdajnou pištoľou, meraný výdaj cez hadicu, plnenie z cudzieho zdroja cez poklop nádrže
 • Podvozok MAN TGM 12.240 4 x 2 BL
 • Nadstavba oceľová jednokomorová nádrž o geometrickom objeme 5 m3
 • Vozidlo je určené pre prevádzku po verejných komunikáciách a vyhovuje medzinárodnej dohode ADR
tatra3.jpg
Tatra T815 NCA 8

Dĺžka: 7 300 mm Hmotnosť celková: 17 020 kg
Výška: 2 885 mm Hmotnosť pohotovostná: 6 800 kg
Šírka: 2 885 mm Hmotnosť užitočná: 10 220 kg
Plnenie: 7,6 m3 Meracia jednotka: HAAR Precima 500
    Maximálny prietok: 500 l/min


 • VVozidlo je určené na prepravu pohonných hmôt po verejných komunikáciách a ťažkých terénoch
 • Použitá technológia výdaja pohonných hmôt umožňuje meraný malovýdaj otvorenou vetvou plniacou pištoľou, meraný veľkovýdaj cez hadicu, plnenie vozidla z cudzieho zdroja vlastným čerpadlom, plnenie z cudzieho zdroja cez poklop, spodné plnenie z cudzieho zdroja
 • Podvozok TATRA T 815 4x4 EURO IV
 • Nadstavba: oceľová jednokomorová nádrž s vlnolamom o geometrickom objeme 7,6 m3
 • Vozidlo je schválené pre prevádzku na verejných komunikáciách a vyhovuje medzinárodnej dohode o preprave nebezpečných vecí ADR