Výroboa cisternových vozidiel, oceľových konštrukcií, predaj olejov, autorizovaný sevis LAND ROVER a LAG, servis cisternových vozidiel a čerpacích staníc


 
 

Otázka:
V akom časovom limite ste schopní vykonať prestavbu AVIE CAN 01 podľa dohody ADR?

Odpoveď:
Prestavbu AVIE CAN 01 vrátane legislatívy a dokladov robíme od 3-5 týždňov. Záleží od rozsahu vykonaných prác, STK - odstránenie závad.

Otázka:
Ste schopní vyrobiť nový cisternový automobil aj na iných podvozkoch ako sú uvedené na vašej www stránke?

Odpoveď:
Sme schopní vyrobiť aj iný cisternový automobil, podľa technickej špecifikácie a požiadaviek zákazníka.

Otázka:
Pripravujete vozidlá na technickú kontrolu podľa Dohody ADR?

Odpoveď:
Áno. Uskutočňujeme tesnostnú skúšku, funkčnú skúšku, meranie zvodových odporov, môžeme s vozidlom absolvovať STK ADR.

Otázka:
Ktoré typy meradiel opravujete a pripravujete na overenie?

Odpoveď:
Všetky, ktoré sú schválené SMÚ (Slovenský metrologický ústav). Zabezpečíme aj overenie SLM.

Otázka:
Ktoré cisternové cestné prepravníky je možné prestaviť podľa reštruktualizovanej dohody ADR?

Odpoveď:
Takmer všetky - rozhodujúce je aby tvar cisterny /polomery zaoblenia/ vyhovovali požiadavkám Reštruktualizovanej dohody ADR. Ostatné úpravy sú vecou prestavby.

Otázka:
Poskytujete aj tribologické poradenstvo?

Odpoveď:
Ponúkame služby kvalifikovaných tribotechnikov pri výbere či už najvhodnejšieho maziva alebo jeho optimalného používania.

Otázka:
Ste schopní zabezpečiť na používanie aj iné mazivá ako máte v ponuke?

Odpoveď:
Vieme zabezpečiť špeciálne druhy mazív podľa špecifických potrieb zákazníka.

Otázka:
Máme Aviu CAN 01. Je možné toto vozidlo upraviť na prepravu motorovej nafty tak aby vyhovovala platnej legislatíve?

Odpoveď:
Áno, naša spoločnosť Vám zabezpečí v plnom rozsahu úpravu vozidla, podľa reštruktualizovanej normy ADR a zabezpečí kompletný legislatívny proces schválenia motorového vozidla pre prepravu nebezpečných vecí podľa normy aj s vykonaním STK.

Otázka:
Náš cisternový náves nie je vybavený technológiou proti preplneniu. Nastávajú nám problémy pri plnení cisterny na lávkach nielen na území SR ale aj v zahraničí. Je možná úprava tak aby vyhovoval požiadavkám v zmysle platnej legislatívy EÚ?

Odpoveď:
Po zavedení smernice VOC 94/63EG, (VOC=Volutile Organic Compound – prachové organické látky) je povinnosťou aby všetky cisterny boli vybavené ochranou proti preplneniu podľa normy EN 13922. Tento systém vyžaduje vybaveni výdajnej lávky riadiacou jednotkou podľa normy EN 13922. Naša spoločnosť dokáže upraviť vašu cisternu montážou zásuvky EuroLINK, ktorá zabezpečí prepojenie cisterny s lávkou a montážou sónd EuroSENS alebo EuroBISENS do komôr vašej cisterny, ktoré zabránia preplneniu cisterny.

Otázka:
Mám objemové prietokové meradlo na PHM s mechanickým počítadlom. Je možné ho prerobiť na meradlo s elektrickým počítadlom a teplotnou kompenzáciou?

Odpoveď:
Áno, treba oznámiť o aký druh a typ meradla ide, na čo sa používa a kde je umiestnené. My Vám poradíme a vytypujeme aké diely je potrebné dodať, určíme predbežnú cenu, vykonáme montáž a zabezpečíme úradné overenie meradla podľa certifikátu schválenia typu meradla.

Otázka:
Ako sa počíta doba platnosti overenia objemového prietokového meradla na PHM?

Odpoveď:
Doba platnosti overenia určeného meradla sa počíta odo dňa overenia. Doba platnosti je určená vo vyhláške UNMS SR č. 210/2000 Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole, príloha č.1. Pre objemové prietokové meradlá na PHM je to 2 roky