Výroboa cisternových vozidiel, oceľových konštrukcií, predaj olejov, autorizovaný sevis LAND ROVER a LAG, servis cisternových vozidiel a čerpacích staníc


 
 

Montservis, s.r.o.
Kasárenská 8, 911 05 Trenčín, Slovenská republika
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo 12696/L,
IČO: 36 396 711, IČ DPH: SK2020105538

Obchodné oddelenie:
e-mail: Peter.Behul@msm.sk
tel.: +421(0)911 500 299


Technické oddelenie:
e-mail: Marcel.Pipita@msm.sk
tel.: +421(0)902 911 794