Výroboa cisternových vozidiel, oceľových konštrukcií, predaj olejov, autorizovaný sevis LAND ROVER a LAG, servis cisternových vozidiel a čerpacích staníc


 
 man1a.jpg

man2a.jpg
Plnič pohonných hmôt, AKTIS 4x4 - PPHM5

Dĺžka: 7 188 mm Hmotnosť celková: 12 000 kg
Výška: 3 350 mm Hmotnosť pohotovostná: 8 000 kg
Šírka: 2 550 mm Hmotnosť užitočná: 4 000 kg
Plnenie: 5 m3 Meracia jednotka:
    Maximálny prietok: 460 l/min


 • Vozidlo je určené na prepravu a distribúciu pohonných hmôt s možnosťou doplňovania stacionárných a vlastných nádrží aj v ťažko prístupnom teréne.
 • Použitá technológia umožňuje výdaj naraz zo štyroch samostatných výdajných miest cez výdajnú pištoľ DN25 alebo DN32
 • Podvozok MAN AKTIS 4x4
 • Nadstavba: oceľová o geometrickom objeme 5 m3
 • vozidlo je schválené na prevádzku po verejných komunikáciách a vyhovuje reštruktualizovanej dohode ADR
        Vozidlo vyhralo cenu GRAND PRIX IDEB 2014voj_iveco1.jpg

voj_iveco2.jpg
Iveco CA2

Dĺžka: 2 700 mm Hmotnosť celková: 5 500 kg
Výška: 1 200 mm Hmotnosť pohotovostná: 3 820 kg
Šírka: 1 800 mm Hmotnosť užitočná: 1 680 kg
Plnenie: 1,9 m3 Meracia jednotka: HEFA 9450.50/OHO
    Maximálny prietok: 50 l/min


 • Vozidlo je určené na prepravu pohonných hmôt po verejných komunikáciách a ťažkých terénoch
 • Použitá technológia umožňuje malovýdaj cez výdajnú pištoľ V 195.32
 • Podvozok IVECO DAILY
 • Nadstavba: oceľová, jednokomorová o geometrickom objeme 2,4 m3
 • vozidlo je schválené na prevádzku po verejných komunikáciách a vyhovuje reštruktualizovanej dohode ADR
voj_tatra1.jpg

voj_tatra2.jpg
Tatra T815 CA 18

voj_tatra1-info.jpg

 • Vozidlo je určené na prepravu tekutých kvapalín a pohonných hmôt na verejných komunikáciach a v ľahkom teréne
 • Vozidlo je vybavené ťažným zariadením na ťahanie cisternových prívesov
 • Použitá technológia výdaja pohonných hmôt umožňuje meraný výdaj hadicou DN 80, prepojenie ťahaného prívesu hadicou DN 80, plnenie vozidla z cudzieho zdroja vlastným čerpadlom, plnenie z cudzieho zdroja cez poklop
 • Podvozok: Tatra T815 VP 12 6x6
 • Nadstavba: oceľová dvojkomorová nádrž s vlnolamom o geometrickom objeme 17,5 m3
 • Vozidlo je schválené pre prevádzku na verejných komunikáciach a vyhovuje Medzinárodnej dohode o preprave nebezpečných vecí (ADR)
voj_tatra3.jpg

voj_tatra4.jpg
Tatra T815 CAP 6

voj_tatra2-info.jpg

 • Vozidlo je určené na prepravu tekutých kvapalín a pohonných hmôt na verejných komunikáciach a v ťažkom teréne
 • Vozidlo je vybavené ťažným zariadením na ťahanie cisternových prívesov
 • Použitá technológia výdaja pohonných hmôt umožňuje meraný malovýdaj otvorenou vetvou 4 ks plniacich pištoli, meraný veľkovýdaj cez hadicu, plnenie vozidla z cudzieho zdroja vlastným čerpadlom, plnenie z cudzieho zdroja cez poklop
 • Podvozok: Tatra T815 VP 11 6x6
 • Nadstavba: oceľová jednokomorová nádrž s vlnolamom o geometrickom objeme 6 m3
 • Vozidlo je schválené pre prevádzku na verejných komunikáciach a vyhovuje Medzinárodnej dohode o preprave nebezpečných vecí (ADR)voj_tatra5.jpg

voj_tatra6.jpg
Tatra T815 CAPL 16

voj_tatra3-info.jpg

 • Vozidlo je určené na plnenie leteckej techniky palivom Jet A1 a leteckým benzínom
 • Je prevádzkovateľné na verejných komunikáciách a v v stredne ťažkom teréne
 • Vozidlo je vybavené ťažným zariadením na ťahanie cisternových prívesov
 • Použitá technológia výdaja pohonných hmôt umožňuje meraný výdaj tlakovou hadicou DN 40 s rýchlospojkou, výdaj otvorenou vetvou pištoľou DN 40, plnenie vozidla z cudzieho zdroja vlastným čerpadlom, plnenie z cudzieho zdroja cez poklop. Technologicky je zabezpečená filtrácia vydávanej hmoty a odlúčenie vzduchu z vydávanej hmoty
 • Podvozok: Tatra T815 VP 12 6x6
 • Nadstavba: oceľová jednokomorová nádrž s vlnolamami o geometrickom objeme 16 m3
 • Vozidlo je schválené pre prevádzku na verejných komunikáciach a vyhovuje Medzinárodnej dohode o preprave nebezpečných vecí (ADR)prives2.jpg
Cestný cisternový príves CP 11

voj_tatra4-info.jpg

 • Vozidlo je určené na prepravu pohonných hmôt za ťažným vozidlom na verejných komunikáciách
 • Použitá technológia umožňuje nemeraný výdaj samospádom, prepojenie s ťažným vozidlom hadicou DN 80. Plnenie je možné z cudzieho zdroja vrchom cez poklop alebo čerpadlom ťažného vozidla
 • Podvozok: RABA K 571
 • Nadstavba: oceľová dvojkomorová nádrž o geometrickom objeme 12 m3
 • Vozidlo je schválené pre prevádzku na verejných komunikáciach a vyhovuje Medzinárodnej dohode o preprave nebezpečných vecí (ADR)