Výroboa cisternových vozidiel, oceľových konštrukcií, predaj olejov, autorizovaný sevis LAND ROVER a LAG, servis cisternových vozidiel a čerpacích staníc


 
 

Prietokové meradlá

  • Dodávka a montáž meracích skupín ADAST, HAAR, HEFA
  • Dodávka a montáž monoblokov a čerpadiel HAAR, ADAST, BENNET
  • Dodávka a montáž filtrov a odlučovačov HAAR, HEFA
  • Dodávka a montáž elektronickej kompenzácie teploty paliva na prietokové meradlá HEFA, HAAR, SMITH, SENNING, SATAM
  • Dodávka a montáž výdajných stojanov ADAST
  • Opravy a údržba všetkých typov prietokových meradiel, filtrov, monoblokov, čerpadiel a odlučovačov
  • Overovanie všetkých typovo schválených prietokových meradiel na autorizovanej skúšobni
  • Zoraďovanie a nastavenie prietokových meradiel

meradla1.jpg   meradla2.jpg   meradla3.jpg


Bližšie informácie na: +421 (0)911 500 299 - Ing. Peter Behul
e-mail: Peter.Behul@msm.sk